EMMY LUND

Arkitekt SAR/MSA

emmy@falugruppen.se
023-79 40 59

FREDRIKA WENNSTRÖM

Arkitekt MSA

fredrika@falugruppen.se
023-79 40 63

MATS BENGTSSON

Byggnadsingenjör

mats@falugruppen.se
023-79 40 54

OLA HAMMAR

Arkitekt

ola@falugruppen.se
023-79 40 53

PÄR RYMAN

Byggnadsingenjör

par@falugruppen.se
023-79 40 57

TUVA PETTERSSON GOTTE

Arkitekt SAR/MSA

tuva@falugruppen.se
023-79 40 62

ANDREAS JONSSON

Byggnadsingenjör

andreas@falugruppen.se
023- 79 40 61

ANNA SMEDH

Byggnadsingenjör, Kontaktperson

anna@falugruppen.se
023-79 40 58

PATRIK HENRIKS

Byggnadsingenjör

patrik@falugruppen.se
023-79 40 60

ANDRÉA SANDELIN

Byggnadsingenjör, Certifierad sakkunnig i tillgänglighet

andrea@falugruppen.se
023-79 40 64

KIM JOUNG-MIN JONSSON

Arkitekt SAR/MSA

kim@falugruppen.se
023-79 40 65