Ramavtal Falu kommun

Home / Aktuellt / Ramavtal Falu kommun

Falugruppen har tecknat ramavtal för arkitekttjänster med Falu kommun. Avtalet gäller i två år med option till förlängning 1+1 år ytterligare.

Efter att det förra ramavtalet som tecknades 2011 löpte ut tidigare i år ser vi nu med tillförsikt fram emot att fortsätta arbeta med lokala projekt i kommunen.